• Financiële voorwaarden

        Onze prijzen liggen vast. Het bedrag omvat het volledige verblijf ter plaatse. Het transport naar de verblijfsplaats is nooit inbegrepen. Wij                     vragen aan de ouders om hun kinderen zelf ter plaatse te brengen en te komen ophalen.

  • Foto's:

        Tijdens onze taalvakanties worden er geregeld foto's genomen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in de publiciteit van Futur-b (brochures,             site, Facebook, ...) Bij het inschrijven voor een taalvakantie, stage of animatie geeft u uw toestemming voor de publicatie. Indien u bezwaren             heeft, moet u ons dit schriftelijk laten weten bij de inschrijving.

  • Verzekering en medische zorgen:

              Medische zorgen:

       Wij beschikken over een opvangplaats en een dokter die verbonden is aan onze taalvakanties.

       Verzekering: Ethias SA, Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt.

       De burgerlijke aansprakelijkheid van elke deelnemer is gedekt door onze verzekering, na eventuele tussenkomst van de familiale verzekering          van de deelnemers.

               Burgerlijke aansprakelijkheid:

       Lichamelijke schade (per schadegeval): 5.000.000, 00 euro

       Materiële schade (per schadegeval): 625.000,00 euro

       Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging:

       Burgerlijke verdediging: 5.000.000,00 euro

       Strafrechtelijke verdediging: 12.500,00 euro

 

  • Diefstal

      Wij zijn niet verzekerd tegen diefstal of verlies van bezittingen en objecten. Gelieve uw verkeringsmaatschappij te contacteren als u zich                   hiervoor wilt verzekeren.

  •  Annulatie

      A. Annulatie door Futur-b

     Indien Futur-b genoodzaakt is om een animatie, stage oftaalvakantie te annuleren, proberen we u eerst een andere periode voor te stellen. Als          het niet mogelijk is om een passende periode voor te stellen, zal het inschrijvingsgeld integraal terug overgemaakt worden.
 

     B. Annulatie van de deelnemers

    Een eventuele annulering van de taalvakantie moet steeds tijdig schriftelijk doorgegeven worden aan Futur-b (hetzij via email of aangetekende       brief). Wij betalen u het inschrijvingsgeld terug maar rekenen wel een administratiekost van€ 50 aan. Indien de annulering gebeurttijdens de           laatste 3 weken voor het begin van onze taalvakantie wordt de som van € 50 verhoogd tot de helft van het totale inschrijvingsgeld.  Als de                   annulering 1 dag voor het begin of op de eerste dag van de taalvakantie gebeurt, wordt u het gehele inschrijvingsgeld aangerekend.